Dane kontaktowe:

VASCO GROUP Sp. z o.o.
Ul. Jaworzyńska 295
59-220 Legnica
Tel. 76/ 850 83 90
fax. 76/ 850 83 11
biuro@vasco.pl


architekt/projektant
dystrybutor
instalator
klient indywidualny

 
 
 
Katalog techniczny
 
Declaration of performance DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PRODUKTU

Nasze produkty spełniają nowe europejskie regulacje budowlane, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2013r.

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe europejskie regulacje budowlane (tzw. CPR), które zobowiązują m.in. producentów grzejników do udostępnienia dla każdego produktu tzw. 'Declaration of Performance' (DoP - deklarację właściwości użytkowych) będącą świadectwem jakości zgodnym ze zharmonizowaną normą EN 442.

Z przyjemnością informujemy, że firma VASCO Group jest w pełni gotowa na wprowadzenie tych nowych przepisów.

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) obowiązuje w odniesieniu do każdego grzejnika i zawiera informacje o istotnych cechach oraz osiągach produktu. W oparciu o ten dokument mają Państwo pewność, że sprzedawane przez Państwa produkty spełniają przepisy nowych regulacji europejskich. DoP oznacza dla Państwa klientów po prostu gwarancję jakości produktu oraz dopasowania jego osiągów do ich projektów.

Jak to działa?
Na każdym produkcie umieszczamy etykietkę adresową z adresem strony
http://vasco-group.eu/dop. Pod tym adresem Państwo oraz Państwa klienci mogą w oparciu o unikatowy kod towaru, umieszczonego na produkcie, pobrać deklarację właściwości użytkowych dla każdej z naszych marek w 10 dostępnych językach. Deklaracja DoP zostaje wygenerowana w formacie pdf.

 

DoP

 

 

NORMALIZACJA

Normalizacja jest to działalność mająca na celu uzyskanie optymalnego stopnia uporządkowania w określonej dziedzinie, poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do powszechnego wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub możliwych do zaistnienia problemów technicznych.

Działalność normalizacyjna polega w szczególności na opracowywaniu, publikowaniu i stosowaniu norm. Ważnymi korzyściami, wynikającymi z normalizacji są:

  • poprawa przydatności wyrobów, procesów i usług do celów, którym mają służyć,
  • zapobieganie powstawania barier w handlu,
  • ułatwianie współpracy technicznej.

Od 1 stycznia 1994 roku obowiązuje Ustawa o normalizacji (z 3 kwietnia 1993 roku), która diametralnie zmieniła polski system normalizacji, zbliżając stan prawny w tym zakresie do rozwiązań przyjętych powszechnie w krajach wysoko rozwiniętych.

W nowym podejściu za obowiązkowe do stosowania uznaje się tylko takie PN (lub niektóre ich wymagania), które wprowadzone zostały jako obligatoryjne w drodze rozporządzenia ministra (dotyczy to w szczególności norm związanych z ochroną życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwem pracy i użytkowania oraz ochroną środowiska) lub zostały powołane w ustawie.

Polski Komitet Normalizacyjny w marcu 1999r. ustanowił normy PN-EN 442 , co według Prawa Budowlanego oznacza, że grzejniki stalowe wprowadzać można obecnie do obrotu na podstawie DEKLARACJI ZGODNOŚCI.

Ważne jest także, że grzejniki obowiązkowo należy opatrzyć znakiem budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 31.07.1998 (Dz.U. nr 113 z 1998r., poz. 728).

Nowa norma zastąpiła m.in. normy PN-90/H-83131/01 i BN-85/8864-48, znosi również obowiązek posiadania Aprobaty Technicznej, uznając wyższość dokumentu Normy nad Aprobatą Techniczną.

 
Copyright (c) 2008-2015 VASCO GROUP Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Web design CMS - eFabrika Polska