Katalog techniczny
 
Zużyty sprzęt

W trosce o ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego Brugman Fabryka Grzejników Sp. z o.o. wprowadziła system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego.

System ten jest zgodny z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Aby sprostać wymaganiom obowiązujących przepisów Brugman Fabryka Grzejników Sp. z o.o. podpisała umowę z uprawnioną firmą zbierającą ww sprzęt, zapewniającą bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie zużytego sprzętu oraz powstających z niego odpadów. Ich zadaniem jest odbieranie zużytego sprzętu od naszych Partnerów Handlowych (dystrybutorów produktów Brugman/Vasco), który został wcześniej tam oddany przez klientów końcowych – użytkowników.

Zasady postępowania:

  • użytkownik oddaje zużyty sprzęt elektryczny (Brugman/Vasco) do punktu, w którym wcześniej dokonał jego zakupu (Partnera Handlowego Brugman Fabryka Grzejników),
  • Partner Handlowy informuje telefonicznie bądź pisemnie pracowników działu sprzedaży Brugman Fabryka Grzejników o przyjęciu zużytego sprzętu
  • Brugman Fabryka Grzejników zleca upoważnionej firmie odbiór ww sprzętu od Partnera Handlowego,
  • Firma odbierająca sprzęt, po uprzednim potwierdzeniu terminu dogodnego dla wszystkich stron, odbiera zużyty sprzęt postępując z nim dalej zgodnie z ww ustawą.

Jest to prosty system, który nie obciąża czasowo żadnej ze stron, a w zasadniczy sposób przyczynia się do ochrony środowiska. Produkty, o których wyżej mowa oznaczone są (na opakowaniu, bądź na instrukcji montażu lub na warunkach gwarancji, dołączonych do produktu) ustawowym znakiem wraz z dołączonym tekstem jak poniżej.

 --------------------------------------------------------------------------------

EKOLOGICZNA UTYLIZACJA

Opakowanie nowego urządzenia należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska naturalnego. Urządzenia te podlegają oznakowaniu zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 180.Poz. 1495, z 29.07.2005r.) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznymi i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania sprzętu.

--------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO DBANIA O NASZE ŚRODOWISKO

 
Copyright (c) 2008-2015 VASCO GROUP Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Web design CMS - eFabrika Polska