Katalog techniczny
 
FAQ

 


Zadaj pytanie

 

Z JAKIMI INSTALACJAMI MOGĄ WSPÓŁPRACOWAĆ STALOWE GRZEJNIKI BRUGMAN? 
Właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja zarówno z rur stalowych, miedzianych, z tworzywa sztucznego jak i z rur wielowarstwowych nie stwarza zagrożeń korozyjnych, bowiem korozja zachodzi w obecności tlenu,
a jego zawartość w zamkniętych układach c.o. nie może przekraczać 0,1 g O2/m3 przy czym woda instalacyjna musi być uzdatniona zgodnie z wymaganiami PN-93/C-04607.
Dodatkową zaporę stanowi powszechnie stosowane uszczelnienia teflonowe lub dodawane do wody instalacyjnej substancje - inhibitory powstrzymujące tworzenie korozji. 


JAKIE RODZAJE WKŁADEK ZAWOROWYCH I GŁOWIC ZALECANE SĄ DO STOSOWANIA W GRZEJNIKACH BRUGMAN?
Zalecane wkładki zaworowe: 

 • OVENTROP typ 101 80 85,
 • DANFOSS typ RTD - N 013L7270 
 • Zalecane głowice termostatyczne:
 • OVENTROP Uni - LD 101 14 75 BRUGMAN (cieczowa),
 • DANFOSS RTD-R3110 (gazowa), 
 • DANFOSS RTS-R3610 (cieczowa), 
 • Głowice innych producentów przystosowane do w/w wkładek.

JAKI GWINT JEST ZASTOSOWANY PRZY PODŁĄCZENIACH GRZEJNIKA BRUGMAN?
Wszystkie grzejniki BRUGMAN posiadają 4 boczne przyłącza z ½” gwintem wewnętrznym. Grzejniki uniwersalne posiadają poza 4 bocznymi przyłączeniami z gwintem wewnętrznym, 2 dolne z ¾” gwintem zewnętrznym,
o doszczelnieniu stożkowym (tzw. Eurokonus).


JAKIE PODŁĄCZENIE POSIADA GRZEJNIK PŁYTOWY BRUGMAN, LEWE CZY PRAWE? 
Grzejniki kompaktowe BRUGMAN posiadają przyłączenia dzięki którym można je podłączyć zarówno z lewej jaki z prawej strony. Grzejniki Piano-Universal posiadają płaską płytę frontową, która jest zamontowana za pomocą magnesów do grzejnika. Dzięki temu płytę można swobodnie przekładać, co umożliwia podłączenie grzejnika zarówno z prawej, jak i z lewej strony.


CZY DOPUSZCZALNE JEST OPRÓŻNIANIE INSTALACJI Z WODY, W KTÓRYCH ZAMONTOWANE SĄ GRZEJNIKI STALOWE?
Nie. Za wyjątkiem krótkotrwałego opróżniania w przypadkach remontów i awarii.

JAKA JEST MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA TEMPERATURA ROBOCZA W GRZEJNIKACH BRUGMAN?
110oC.

W KTÓRYCH GRZEJNIKACH BRUGMAN WYSTĘPUJĄ PRZYSPAWANE NAKŁADKI MOCUJĄCE DO ZAWIESZANIA NA WSPORNIKACH (dotyczy całej gamy grzejników Brugman)?

 • płytowy grzejnik typ kompakt,
 • płytowy grzejnik typ standard,
 • Verti,
 • kolumnowy typ Classic i typ Clinic na zamówienie,

JAKIE PARAMETRY TEMPERATUROWE PRACY GRZEJNIKA OKREŚLA NORMA EN – 442?
75/65/20oC.

JAKA JEST ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY ŚRODKAMI KANAŁÓW WODNYCH W GRZEJNIKU PŁYTOWYM BRUGMAN
4 cm

JAKIE SĄ WSZYSTKIE DOSTĘPNE WYSOKOŚCI GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH BRUGMAN?
300, 400, 500, 600, 900 mm

JAKIE SĄ WSZYSTKIE DOSTĘPNE DŁUGOŚCI GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH BRUGMAN?
400, 480, 560, 640, 720, 800, 880, 960, 1040, 1120, 1200, 1280, 1440, 1600, 1760, 1920, 2080, 2240, 2400, 2720, 3040.

JAKIE POSIADAMY PROGRAMY KOMPUTEROWE WSPOMAGAJĄCE PROJEKTOWANIE SIECI C.O.?

 • szybki dobór grzejników DOG,
 • OZC obliczanie zapotrzebowania ciepła, obliczanie sezonowego zapotrzebowania energii Instal,
 • c.o. obliczanie instalacji c.o. jedno- i dwururowej wraz z graficzną edycją rozwinięcia płaskiego,

JAKI JEST NUMER KOLORU RAL JAKIM STANDARDOWO SĄ MALOWANE GRZEJNIKI BRUGMAN?
RAP 9016

JAKA JEST GRUBOŚĆ BLACHY STOSOWANEJ DO PRODUKCJI PŁYT GRZEJNYCH?
1,25 mm

JAKA JEST GRUBOŚĆ BLACHY STOSOWANEJ DO PRODUKCJI ELEMENTÓW KONWEKCYJNYCH?
0,5 mm

CZY DO GRZEJNIKA PŁYTOWEGO BRUGMAN MOŻNA ZAMONTOWAĆ GRZAŁKĘ ELEKTRYCZNĄ?
Nie

CZYM RÓŻNI SIĘ KONWEKCJA OD RADIACJI?
radiacja
  - (ang., fr. radiation z łc. radiatio, -onis od radiare ‘promieniować’ od radius ‘promień’) 1. fiz. wysyłanie energii w formie strumieni cząstek lub fal elektromagnetycznych; promieniowanie.
Konwekcja - pionowe przenoszenie energii cieplnej. Występuje w w dwóch postaciach: swobodnej, powstałej wskutek różnicy gęstości danej masy w porównaniu z masami otaczającymi wymuszonej, w wyniku zakłócenia poziomego ruchu powietrza lub może być spowodowana różnicą we właściwym ciężarze dwu stykających się ze sobą mas powietrza, przy czym masa cięższa wypycha lżejszą do góry

DO CZEGO PROWADZI OBNIŻENIE TEMPERATURY ZASILANIA GRZEJNIKÓW?
Obniżenie temperatury zasilania powoduje zmniejszenie zużycia energii i obniżenie temperatury spalin, co ma wpływ na zasobność i stan środowiska naturalnego. Niższa różnica temperatur między grzejnikiem
a otoczeniem istotnie wpływa na podniesienie komfortu cieplnego, zdecydowanie osłabia się ruch powietrza
w pomieszczeniu.

0oC - ILE TO STOPNI KELVINA (K)?
0oC = 273 K

W UKŁADZIE TECHNICZNYM JEDNOSTKĄ MOCY CIEPLNE JEST KCAL/H. JEDNOSTKA TA WYCHODZI Z UŻYCIA, JEST JEDNAK JESZCZE STOSOWANA. PODAJ 1 KCAL/H ILE TO WATÓW (W)?
1 kcal/h = 1,163 J/s = 1,163 W

W GRZEJNIKACH DOLNOZASILANYCH, KTÓRE PRZYŁĄCZE (WEWNĘTRZNE / ZEWNĘTRZNE) JEST ZASILANIEM, A KTÓRE POWROTEM?
Przyłącze wewnętrzne jest zasilaniem, przyłącze zewnętrzne jest powrotem.

JAKIE SĄ ZALETY OGRZEWANIA NISKOTEMPERATUROWEGO?
Zapewnia dobre warunki komfortu cieplnego. Efektywnie wykorzystuje dostarczoną energię i umożliwia wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła.

CO TO JEST CIEPŁO UTAJONE?
Ciepło przekazywane do pomieszczenia, nie wpływające na zmianę temperatury powietrza, a tylko na wzrost wilgotności. Można je dopiero odzyskać, gdy następuje kondensacja pary wodnej zawartej w tym powietrzu. Np. butelka zimnego napoju wyciągnięta z lodówki do ciepłego pomieszczenia.

 
Copyright (c) 2008-2015 VASCO GROUP Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Web design CMS - eFabrika Polska