Katalog techniczny
 
Wspomaganie projektowania

MODUŁ CE/PN-EN 13790

 

Od kwietnia 2011r dostępna jest najnowsza aktualizacja programu autorstwa InstalSoft (InstalSystem 4.x), a wraz z nią moduł CE/PN-EN 13790 dla wersji firmowej BRUGMAN / VASCO. Każdy użytkownik, który wykona standardową aktualizację internetową pobierze nowy moduł, który umożliwi:

• sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków nie wyposażonych w instalację chłodzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06.11.2008r.,

• obliczanie sezonowego zapotrzebowania ciepła zgodnie z PN-EN 13790.

INSTALSOFT -  BRUGMAN VASCO

Pakiet InstalSystem Brugman Vasco zawiera programy:

Instal OZC 4.9 służy do obliczania strat ciepła budynków oraz sezonowego zapotrzebowania energii. Program umożliwia też przeprowadzenie bilansu powietrza wentylacyjnego, obliczenie temperatury
w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz dobór grzejników. Program potrafi odczytać konstrukcję budynku z rysunku zapisanego przez program Instal-therm, co znacznie skraca czas potrzebny na wykonanie kompleksowego projektu instalacji grzewczej.Instal-therm 4.9 H umożliwia zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania (jedno- lub dwururowej) z grzejnikami konwekcyjnymi na rzucie lub rozwinięciu. Program jest wyposażony w bardzo bogate biblioteki grzejników Brugman, rur i armatury regulacyjnej. Obliczenia obejmują między innymi automatyczny dobór średnic rur, kształtek, podłączeń odbiornikowych, regulację hydrauliczną instalacji, czy tworzenie kompletnego zestawienia materiałów. Niewątpliwym atutem jest automatyczne generowanie rozwinięć instalacji zaprojektowanej na rzutach.

Korzystając z obydwu aplikacji projektant ma możliwość w jednym pliku projektu obliczyć straty ciepła budynku, a następnie zaprojektować kompletną instalację grzewczą.

AUDYTOR -  BRUGMAN VASCO

Pakiet Audytor Brugman Vasco zawiera programy:

Audytor OZC 3.0 POL służy do obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń oraz sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków.

Program umożliwia:

  • tworzenie wykresów rozkładu temperatury i ciśnienia cząstkowego pary wodnej w przegrodach,
  • obliczanie współczynników przenikania ciepła U dla ścian, podłóg, dachów i stropów.
 
Copyright (c) 2008-2015 VASCO GROUP Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Web design CMS - eFabrika Polska